Cartref > Newyddion > Cynnwys

Goleuadau Gardd i Harddwch yr Ardd

Defnyddir goleuadau gardd, fel y mae'r enw'n awgrymu, yn bennaf yn y goleuadau gardd. Mae ganddi nodweddion defnydd pŵer isel, ffactor diogelwch uchel a goleuo. O ran swyddogaeth, mae'n brenin awyrgylch sefyllfaol. Oes ganddo'r canrif o gant newid, yn y gwahanol ofod, yr achlysur gwahanol yn ogystal â'r gwrthrych gwahanol, gall greu amgylchedd cyfoethog yr apęl ac mae'n creu awyrgylch gwahanol yr olygfa.

Y math cyntaf o amgylchedd - llawer o bobl. Fel y parc. Bwriad Gardd Ysgafn yw ffoilio harddwch yr ardd, ac yna rhoi'r mwynhad o harddwch i bobl. Yn naturiol, mae'r ardd yn amgylchedd chwaethus. Golau Gardd Cyn belled ag y bo'n amgylchedd chwaethus, mae'n addas ar gyfer gosod a defnyddio goleuadau gardd. Mae golygfeydd ac awyrgylch y parc yn eithaf addas ar gyfer golau yr ardd. Yn y nos, pan fydd y goleuadau ar y gweill, mae'r hyn a welwch yn harddwch wahanol. Os yw pob un yn adeilad stiff sment, sut na all ddangos y harddwch.

Yr ail amgylchedd - y lle i fynd ar drywydd yr awyrgylch. Fel tŷ preifat. Mae'r tai preifat yn y ddinas yn perthyn i'r math cerfiedig a manwl iawn. Nid yw'n hardd i adael y tywyllwch allan o'r tŷ. Gyda goleuadau'r goleuadau gardd, gall adlewyrchu blas ac arddull y gwesteiwr. O dan y goleuadau llachar, Garden Light gall edrych yn fwy fel tŷ preifat. Gwahodd 35 o ffrindiau, yn yr ardd, golau tawel, gwin, edrychwch o gwmpas golygfeydd godidog, siaradwch am y pwnc o ddiddordeb, hyd yn oed os nad oes seren, hefyd yn awyrgylch iawn. Ond heb y golau, mae'r awyrgylch yn gwbl anhysbys.

Y trydydd amgylchedd - lle mae pobl yn aml yn symud o gwmpas. megis y gymuned. Un noson, dechreuodd y bobl yn y gymuned gerdded mwy. Yn yr ardal belt gwyrdd, gosod goleuadau gardd, goleuo, Gardd Ysgafn ond hefyd i greu golygfa dda. Mae'r ardal sy'n goleuo ym mhobman hefyd yn gallu rhoi sicrwydd diogelwch i'r cartref. Mae golau gardd gyda defnydd pŵer isel yn ddewis ardderchog. Ar bellter, gosodwch golau gardd, Garden Light gallwch chi ddatrys y plot.

Mae gan goleuadau gardd lawer o fanteision, ac mae yna lawer o amgylcheddau sy'n addas ar gyfer gosod goleuadau gardd. A oes lle i osod y goleuadau gardd? Mewn gwirionedd, mae lle o'r fath hefyd yn bodoli. Yn gyffredinol, mae goleuadau gardd yn addas i'w gosod ger planhigion neu greigiau. Os ydyw mewn cwrt neu gymuned breifat, Garden Light nid yw'n addas i'w gosod yn y gornel, yn enwedig ger y ffenestr. Mae'n hysbys bod lle mae mosgitos yn tueddu i gasglu lle mae golau. Yn yr haf, gallwn yn aml weld grŵp o mosgitos yn hedfan yn y golau. Os yw wedi'i osod ar ymyl y ffenestr, casglodd mosgitos yn hawdd drwy'r ffenestr i'r tŷ. Golau Gardd Peidiwch ag agor na all y ffenestr anadlu, bydd agor y ffenestr yn recriwtio mosgitos, dyma yw goleuni trafferthion. Yn ogystal, nid yw plannu goleuadau gardd y tu mewn i'r llystyfiant yn syniad da oherwydd na ellir ei gyflawni.

Felly, ym mha amgylchedd y gellir gosod goleuadau gardd, dylech sicrhau bod angen cyfleustodau gwirioneddol yr amgylchedd i'w gosod. Yn ogystal, wrth bennu'r angen i osod, dylem ystyried y cyfan, nid yn unig i ganiatáu i oleuadau'r ardd chwarae eu heffaith ddyledus, heb achosi trafferth arall.


Catalog cynnyrch
Cysylltwch â ni

E-bost: aaron89@sina.com


Zip/Post Cod: 225651

Tel:86-514-84216369

86-13773313810

Ffacs: 86-514-84212540